STORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ informuje, że realizuje projekt pt.

„Zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego oraz uruchomienie świadczenia usług

przez Internet szansą na dynamiczny rozwój spółki STORKS (nr umowy o dofinansowanie)

„UDA-RPPK.01.01.00-18-126/13-00

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa

Oś priorytetowa 1, Działanie 1.1

" Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B "

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego